slide1

Oddziały w Polsce

Oddział Warszawa

ul. Sowińskiego 28
01-105 Warszawa

Assistance Warszawa: 503-707-532

Oddział Kraków

ul. Ogłęczyzna 20 A
31-589 Kraków

Assistance Kraków: 533-111-912

Oddział Łódź

ul. Tokarzewskiego 2
91-842 Łódź

Assistance Łódź: 733-115-541

Oddział Wrocław

ul. Kościerzyńska 12
51-416 Wrocław

Assistance Wrocław: 733 111 388

Oddział Śląsk

ul. Pawliczka 24C 41-800 Zabrze

Assistance Śląsk: 733 111 322

Oddział Poznań

ul. Wieruszowska 12/16
60-166 Poznań

Assistance Poznań 733-111-311

Oddział Trójmiasto

ul. Szczęśliwa 46,
80-176 Gdańsk

Assistance Trójmiasto 733 111 355

Oddział Olsztyn

ul. Bałtycka 10,
10-176 Olsztyn

Assistance Olsztyn 503 707 532